BIP

Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania

- wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

- popularyzacja książek i czytelnictwa

- sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

- inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Więcej informacji o działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany znajdą Państwo na naszych stronach internetowych www.bibliotekabielany.waw.pl.

Więcej o: Funkcje i zadania biblioteki

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Biblioteka posiada osobowość prawną, działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)

• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku późn. zm.)

• Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)

• Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury   prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

• Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255 poz. 2561)

• Statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany otrzymała nazwę na podstawie Uchwały nr 461/IX/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dn. 19 kwietnia 1997 r. oraz Uchwały nr XLV/1111/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2005 roku.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki. Organizacja wewnętrzna Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

 

Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

 

Struktura organizacyjna

Kinga Ratyńska - Dyrektor
Tel. +48 22 663 83 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Skarżyńska-Skiera - Zastępca Dyrektora
Tel. +48 22 663 83 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Zalewski - Zastępca Dyrektora
Tel. +48 22 663 83 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład biblioteki wchodzą:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
Kierownik - Bożena Domińczak
01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 6a
Tel. 22 669 69 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
Kierownik - Monika Sówka-Cychner
01-874 Warszawa, ul. Romaszewskiego 19
Tel. 22 639 88 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27
Kierownik - Marta Soliwodzka
01-829 Warszawa, al. Zjednoczenia 19
Tel. 22 834 01 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
Kierownik - Katarzyna Dyła
01-855 Warszawa, ul.Perzyńskiego 3
Tel. 22 835 18 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
Kierownik - Sylwia Kamińska
01-842 Warszawa, al. Reymonta 6
Tel. 22 663 73 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 12
Kierownik - Marta Soliwodzka
01-829 Warszawa, al. Zjednoczenia 19
Tel. 22 834 01 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 15
Kierownik - Bożena Domińczak
01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 6a
Tel. 22 669 69 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 21
Kierownik - Bożenna Sobczyk
01-936 Warszawa, ul. Wrzeciono 48
Tel. 22 835 48 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22
Kierownik - Marzena Cegiełka
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 12/14
Tel. 22 833 40 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65
Kierownik - Małgorzata Koziarska
01-913 Warszawa, ul. ul. Petőfiego 3
Tel. 22 835 69 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 96
Kierownik - Katarzyna Dyła
01-855 Warszawa, ul.Perzyńskiego 3
Tel. 22 835 18 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103
Kierownik - Sylwia Kamińska
01-842 Warszawa, al. Reymonta 6
Tel. 22 663 73 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 120
Kierownik - Katarzyna Harasimiuk
01-874 Warszawa, ul. Romaszewskiego 19
Tel. 22 639 80 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia Naukowa II
Kierownik - Małgorzata Raczyńska
01-874 Warszawa, ul. Romaszewskiego 19
Tel. 22 669 39 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mediateka Start-Meta
Kierownik - Tomasz Sybilski
01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 13a
Tel. 22 291 44 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Budżet

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Majątek

- Rejestr Zamówień Publicznych;
- Rejestry czytelników;
- Ewidencja książek - księgi inwentarzowe i ubytków; ewidencja środków trwałych. 

- Archiwum osobowe;
- Archiwum dokumentacji finansowo-księgowej;
Udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia