W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Dotacja podmiotowa wraz z budżetem partycypacyjnym: 10 062 560 PLN.

Stan na 31.12.2019r.