- Rejestr Zamówień Publicznych;
- Rejestry czytelników;
- Ewidencja książek - księgi inwentarzowe i ubytków; ewidencja środków trwałych. 

- Archiwum osobowe;
- Archiwum dokumentacji finansowo-księgowej;
Udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz rejestrów i ewidencji 04-Lis-2015 Odsłon: 981