• Macierzystą placówką wszystkich bibliotek publicznych w stolicy jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
  • W roku 1906 ludzie z kręgu elity intelektualnej Warszawy powołali Towarzystwo Biblioteki Publicznej, aby przyjść z pomocą wszystkim pracującym nad wykształceniem własnym. Wśród członków Towarzystwa znaleźli się m.in. Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, historycy Władysław Smoleński i Stefan Krzemiński.
  • W roku 1928 Towarzystwo przekazało Bibliotekę samorządowi miejskiemu Warszawy. Statut przewidywał organizowanie bibliotek w różnych punktach miasta.
  • Na Bielanach 1 marca 1936 roku została uruchomiona pierwsza filia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
  • W roku 1945 na ul. Kleczewskiej uruchomiono pierwszą bibliotekę po przerwie wojennej.
  • W roku 1990 został oddany na potrzeby bibliotek budynek przy ul. Z. Romaszewskiego 19, dzięki czemu Bielany otrzymały gminną placówkę o pełnym profilu specjalizacji.
  • W roku 1994 w strukturę tej Biblioteki włączono dział zbiorów specjalnych - Muzeum.
  • W roku 1994, w wyniku reformy administracyjnej, 4 filie zostały pod zarządem dzielnicy Żoliborz, 17 placówek stanowi sieć bibliotek publicznych na Bielanach.
  • W roku 1997 Bibliotece Publicznej na Bielanach, uchwałą Rady Gminy Warszawa-Bielany, nadano imię Stanisława Staszica, wybitnego uczonego i męża stanu, który w swoim programie społecznym dążył do powszechnej oświaty i rozwoju umysłowego wszystkich ludzi.