Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2006.10.15

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.02.17

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.31

 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-05

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
  • brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników,

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  1. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Staffa. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W środku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze  i pierwszym piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:28 Artur Miklas
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 lipiec 2021 10:39 Super User Porównaj dokumenty