Szanowni Czytelnicy,
Czy wiecie, że od 1 sierpnia można wypożyczyć ebooka nie wychodząc z domu.
Aby to zrobić musicie zalogować się na konto na naszej stronie www.bibliotekabielany.waw.pl
Następnie wejść do katalogu i wybrać ebooki. Tam wybrać interesującą Cię książkę, kliknąć w szczegóły i na dole przy sygnaturze kliknąć w przycisk wypożycz. Każdy ebook traktowany jest jak 1 pozycja książkowa, wypożyczany jest na 30 dni, po czym znika z konta i nie da się go wcześniej zwrócić.


Trzeba jeszcze tylko zaakceptować regulamin i można pobrać takiego ebooka w formacie epub, czyli obsługiwanym przez prawie wszystkie czytniki.
Szczegółowy regulamin wypożyczenia ebooków:

EGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-BOOKÓW W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY
1. E-booki mogą wypożyczać wszyscy użytkownicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonych e-booków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
3. Zabrania się:
* rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków,
* modyfikowania lub powielania treści e-booków,
* wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do internetu.
4. Dopuszcza się przeniesienie pobranego pliku pomiędzy urządzeniami, jednakże nie może to nastąpić poprzez jego zwielokrotnienie. Oznacza to, że plik po skopiowaniu należy usunąć z poprzedniego urządzenia, na którym wcześniej był zapisany.
5. Ilość wypożyczonych e-booków zależy od limitu konta.
6. Wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.
7. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni i nie ma możliwości jego skrócenia.
8. Najpóźniej po upływie okresu wypożyczenia użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako naruszenie przepisów ustawy powołanej w ust. 2 Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
10. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia.