Od 4 maja otwieramy nasze placówki dla czytelników.

Obowiązują następujące zasady:

1. Wolny dostęp do regałów

2. Limit osób przebywających w placówce - 1 osoba na 15 m2 ustalony dla każdej z filii.

3. Obowiązki czytelników: - maseczka - dezynfekcja rąk bądź rękawiczki - bezpieczna odległość 2m

4. Ograniczony do minimum czas przebywania w bibliotece

 

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek 10:00 - 16:00 środa, czwartek, piątek 13:00 - 19:00