SZANOWNI PAŃSTWO 

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) Z CZYTELNI NAUKOWEJ BĘDZIE MOŻNA WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI DO DOMU.

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE (W GODZ 12.00-15.00), MAILOWO LUB ON-LINE.WYPOŻYCZANE BĘDĄ MAKSYMALNIE 3 POZYCJE, WYDANE PO ROKU 1960, W DOBRYM STANIE. ODBIÓR W GODZINACH PRACY CZYTELNI, PO UZGODNIENIU Z BIBLIOTEKARZEM

KORZYSTANIE NA MIEJSCU Z SALI CZYTELNI POZOSTAJE NADAL NIEMOŻLIWE

Regulamin wypożyczania książek z Czytelni Naukowej nr II

§1

1. Czytelnia Naukowa nr 2, zwana dalej „Czytelnią”, począwszy od dnia
1 czerwca 2020 r. umożliwia wypożyczanie należących do niej materiałów
Czytelnikom zarejestrowanym w systemie bibliotecznym Biblioteki
Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2. Wypożyczone mogą być jedynie książki w dobrym stanie, wydane
po 1960 roku.
3. Wypożyczenia można dokonać po uprzedniej rezerwacji dokonanej telefonicznie (w godz. 12.00-15.00), mailowo lub online.

§2
Czytelnia umożliwia wypożyczenie maksymalnie 3 książek na okres 7 dni kalendarzowych bez możliwości przedłużenia tego terminu.

§3
Weryfikacja dostępności danej książki oraz ostateczna decyzja dotycząca możliwości wypożyczenia należy zawsze do bibliotekarza.

§4
1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z zagubienia lub
uszkodzenia wypożyczonych materiałów.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik jest
zobowiązany zwrócić inny egzemplarz tego samego dokumentu, a w razie
braku możliwości odkupienia go – zapłacić jego aktualną wartość.