Uruchomiliśmy nową e-usługę dla naszych Czytelników - e-prasę. Od dzisiaj wszyscy użytkownicy mający aktywną kartę czytelnika mają możliwość wypożyczania i czytania prasy w wersji elektronicznej na urządzeniach mobilnych: telefonie, tablecie czy komputerze.
 
Dostępne tytuły to: "Angora", "Dziennik Gazeta Prawna", "Gazeta Polska Codziennie", "Gazeta Wyborcza - Warszawa", "Newsweek Polska", "Polityka", "Rzeczpospolita, "Sieci", "Super Express" oraz "Zwierciadło".
 
Zapraszamy do lektury! 
  
Regulamin wypożyczania e-prasy
1. E-prasę mogą wypożyczać wszyscy użytkownicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonej e-prasy wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
3. Zabrania się:
* rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonej e-prasy,
* modyfikowania lub powielania treści e-prasy,
* wykorzystywania e-prasy w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do internetu.
4. Nie może nastąpić zwielokrotnienie użycia wypożyczonego egzemplarza poprzez otwarcie jednoczesne w więcej niż jednej przeglądarce internetowej.
5. Ilość wypożyczonych egzemplarzy e-prasy zależy od limitu konta.
6. Wypożyczona e-prasa jest oznaczona w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia i wypożyczającego.
7. Okres wypożyczenia wynosi 2 godziny i nie ma możliwości jego skrócenia.
8. Najpóźniej po upływie okresu wypożyczenia użytkownik (w przypadku pobrania pliku pdf) jest zobowiązany do jego skasowania. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako naruszenie przepisów ustawy powołanej w ust. 2 Regulaminu
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
10. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia.