Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń przedłużamy konkurs do 31.12.2021 r.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza KONKURS NA NAZWĘ GALERII, znajdującej się w holu i piętrze siedziby Biblioteki przy ul. Romaszewskiego 19.

Celem konkursu jest:
- Wyłonienie nazwy dla galerii znajdującej się w holu i na piętrze siedziby Biblioteki przy ul. Romaszewskiego 19.
- Aktywizacja społeczności lokalnej.
- Zachęcenie społeczności lokalnej do twórczego myślenia.

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Oryginalność.
2. Zwięzłość (nazwa nie powinna być zbyt długa).
3. Niepowtarzalność (nazwa nie powinna przypominać nazw innych instytucji o podobnym zakresie działania i innych znanych marek krajowych i światowych).
4. Nawiązanie do charakteru działalności galerii lub miejsca.
5. Łatwość skojarzenia i zapamiętywania.
6. Łatwość wymowy (także dla obcokrajowców).
7. Nazwa nie może mieć pejoratywnego wydźwięku.
8. Nazwy zawierające określenia ogólnie przyjęte za obraźliwe nie będą brały udziału w konkursie.

 

Zgłoszenie należy wysłać do 31 grudnia 2021 r. poprzez formularz.


Zgłoszenie powinno zawierać proponowaną nazwę, imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres mailowy, numer telefonu i opcjonalnie krótkie uzasadnienie nazwy.

 

REGULAMIN KONKURSU