Aktywa trwałe: 237 706,77

Aktywa obrotowe: 346 415,50

Kapitał (fundusz) własny: 5 314,84

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 589 437,11

Księgozbiór. Stan na 31.12.2019

- książki: 507 647 wol.

- zbiory specjalne: 16617 jedn. inw.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:35 Artur Miklas