Szanowni Państwo,
od poniedziałku 24 maja otwieramy salę w ścisłym reżimie sanitarnym. Będziemy czynni w następujących godzinach:
– poniedziałki, wtorki: godziny 10:00–12:50; 13:10–16:00
– środy, czwartki, piątki: godziny 13:00–15:50; 16:10–19:00
W sali będzie mogło przebywać jednocześnie do 6 czytelników, których obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni i noszenie maseczek ochronnych na ustach i nosie.
Sugerujemy zapoznać się z nowymi zasadami korzystania z Czytelni Naukowej nr 2 zamieszczonymi poniżej.
Zasady korzystania z Czytelni Naukowej nr 2 w czasie stanu epidemii COVID-19
--------------------------- 
1. Czytelnia Naukowa nr 2 jest otwarta w następujących godzinach:
– poniedziałki, wtorki: godziny 10:00–12:50; 13:10–16:00
– środy, czwartki, piątki: godziny 13:00–15:50; 16:10–19:00.
2. Z Czytelni mogą korzystać tylko Czytelnicy posiadający ważną i niezablokowaną kartę biblioteczną.
3. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa w sali Czytelni może przebywać maksymalnie 6 czytelników. Odległość między nimi musi wynosić co najmniej 1,5 m. Czytelnicy zobowiązani są pracować na wyznaczonych i przydzielonych im miejscach.
4. Czytelników obowiązuje dezynfekcja dłoni i noszenie maseczek ochronnych na ustach i nosie. Przy wejściu do Biblioteki i Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
5. Czytelnicy, którzy nie zastosują się do wymogów zostaną wyproszeni z sali.
6. Materiały biblioteczne, również należące do księgozbioru podręcznego, podaje dyżurujący bibliotekarz.
7. Prasa bieżąca nie jest udostępniana.
8. a) Do dyspozycji Czytelników udostępniono jedno stanowisko komputerowe służące celom naukowym z ograniczonym dostępem do Internetu. Dzienny czas korzystania ze stanowiska komputerowego przez Czytelnika wynosi 60 minut.
b) Do dyspozycji Czytelników udostępniono jedno stanowisko komputerowe z dostępem do katalogu bibliotecznego oraz jedno stanowisko z dostępem do wypożyczalni cyfrowej Academica.
c) Zabronione jest wykorzystywanie stanowisk komputerowych w celach innych niż wskazane w punktach a–b.
9. Rekomendujemy korzystanie z własnych urządzeń elektronicznych w celu zamawiania materiałów bibliotecznych oraz w trakcie przebywania w sali Czytelni Naukowej nr 2.
10. Przepisy Regulaminu korzystania ze zbiorów Czytelni Naukowej nr 2, które nie zostały uchylone przez niniejsze Zasady, pozostają w mocy.