• Gala
  • Pani
  • Polityka
  • Twój Styl
  • Viva
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Gazeta Wyborcza
  • Newsweek
  • Wprost
  • Charaktery