• Bibliotekarz
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Poradnik Domowy
  • Samo Zdrowie
  • Świat Kobiety
  • Świat Nauki
  • W Sieci + Sieci Historii
  • Wiedza i Życie
  • Dziennik + Gazeta Prawna
  • Rzeczpospolita