Wystawa "Szeptane opowieści"

Krystyna Joanna Szymańska

Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1980 roku uzyskała dyplom w pracowni grafiki warsztatowej prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Przez 17 lat pełniła funkcje dyrektora Szkoły Plastycznej I stopnia im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Poza indywidualną twórczością na swoim koncie ma wiele działań na rzecz rozwoju kultury oraz organizacje różnorodnych wydarzeń artystycznych. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i fotografią. Dotychczas brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce m.in.: w Radomiu, Sieradzu, Ciechanowie. Ostrowcu Świętokrzyskim, Warszawie, Kielcach, Łodzi, Świdnicy i Tarnowie; oraz za granicą: Nowym Jorku i Magdeburgu.

 

 

 DSC2546

 DSC2552

 DSC2581

 

 DSC2608

 DSC2650

 DSC2686

 DSC2695

 DSC2697

 DSC2714

 DSC2722

 DSC2825

 DSC2842

 DSC2863

 DSC2881