WYSTAWY 2012

kontrapunkt   

KONTRAPUNKT

Wystawa malarstwa pt."KONTRAPUNKT" autorstwa Pawła Jasinowskiego była przedmiotem kolejnej ekspozycji w Bibliotece Publicznej im. Stanisłąwa Staszica  w Dzielnicy Bielany przy ul. Duracza 19.

 cudowne i pozyteczne           

CUDOWNE I POŻYTECZNE

Wystawa pt: "Cudowne i pożyteczne” autorstwa Zuzy Zejdy to ilustracje baśniowe, które są przedmiotem kolejnej niezwykle ciekawej ekspozycji w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany przy ul. Duracza 19. Wystawa będzie czynna od 9 listopada do 31 grudnia 2012 roku w górnym holu Biblioteki.
 bielany pod warszawa w zielone swiatki fragment     

FOTO- GRAFIKA

Wystawa pt: "Foto – Grafika" autorstwa Ewy Żelewskiej Florek to zbiór fotografii w większości przetworzonych w programach komputerowych. Podczas tych świadomych zabiegów graficznych powstały niezwykle ciekawe efekty artystyczne.
 kokovi           

DLACZEGO KOKVI NIE CHODZI DO SZKOŁY

Wystawa Fotografii pt: ”Dlaczego Kokovi nie chodzi do szkoły” zwraca uwagę na życie dzieci mieszkających w Afryce oraz niski poziom edukacji. Dzieci zatrzymywane są w domu, aby było komu pracować w gospodarstwie lub opiekować się młodszym rodzeństwem. Nauka przysparza dzieciom wiele trudności, zniechęca i nudzi. Nauczanie w szkole oparte jest na metodzie powtarzania, przepisywania i uczenia na pamięć – bez zrozumienia. Metoda taka nie rozwija wyobraźni, umiejętności logicznego myślenia i formułowania wniosków. Brak jest podręczników, książek, materiałów edukacyjnych, przyborów szkolnych, czego efektem jest słabe przygotowanie uczniów do egzaminów. .
 artysto przytul dzieciaka               

ARTYSTO PRZYTUL DZIECIAKA

„Artysto przytul dzieciaka”– wystawa malarstwa autorstwa absolwentów Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie oraz fotografie Janusza Korczaka udostępnione dzięki życzliwości p. Jolanty Jabłońskiej Dyrektor Domu Dziecka nr 1 "Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie. Kuratorką i pomysłodawczynią wystawy jest Magdalena Magrzyk

 Grafia lat minionych     

GRAFIKA LAT MINIONYCH

Dyrekcja Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany zaprasza do oglądania wystawy autorstwa Karola Śliwki pt: „Grafika lat minionych”. Wystawa czynna w dniach 16 marca – 25 maja 2012 r.

 

 tajwan     

TAJWAN OŻYWIA SERCA I UMYSŁ

Tajwan – ożywia serca i umysły to wystawa prezentująca Tajwan jako kraj odznaczający się różnorodnością etniczno-kulturalną jak i pięknem natury. Łączenie się i wzajemne oddziaływanie nurtów w tajwańskim społeczeństwie przyczyniło się do stworzenia otwartej, pluralistycznej społeczności, zdolnej do asymilacji elementów cywilizacji z całego świata w sposób specyficzny i harmonijny. Czynniki te wpłynęły na rozwój ich bogatego życia kulturalnego. Przedmiotem wystawy są fotografie oraz drzeworyty ukazujące barwną sztukę ludową, różnorodność orientacji religijnych i wierzeń, jak również rytmu natury oddziaływującego na ludzi. Wystawę można oglądać w terminie 13 stycznia – 10 marca 2012 roku. Serdecznie zapraszamy.