ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ!

wneklogooo   Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy. Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk. W każdej edycji Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest w formie środków pieniężnych. CZYTAJ WIĘCEJ