Wystawa "Obecność"

9 lutego 2018 roku w Bibliotece Publicznej im. St. Staszica odbył się wernisaż wystawy malarstwa Kai Kozon pt.: „Obecność”.

Obecnie studiuje na trzecim roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, pracowni Rysunku prof. ASP Michała Borysa oraz pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel.

Podczas pierwszego roku studiów, brała udział przy realizacji reprodukcji plakatu „Nie!” T. Trepkowskiego, na Międzynarodowe Biennale Plakatu organizowane przez Muzeum Plakatu w Wilanowie w 2016 roku.

1 maja 2017 roku wzięła udział w organizowanym przez Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie Pikniku Europejskim, w ramach którego odbyło się wydarzenie malarskie
pt. „Artyści Malarze w Łazienkach. Zobacz jak powstaje pejzaż”.

Wystawy zbiorowe:

*Wystawa zbiorowa „Moje Mazowsze” organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury Obwodu Moskiewskiego oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Moskwa 2010      *Wystawa pokonkursowa „Artystyczne podwórko w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, Warszawa 2014                                                                 
*Wystawa poplenerowa „Dłużew 2016”, ASP Warszawa                                                                      
*Wystawa „Rysunek” w Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 2016
*Wystawa poplenerowa „Stocznia 2” organizowana przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2017                       
*Wystawa „Przerwa wakacyjna”, w Galerii Salon Akademii, ASP Warszawa 2017

Nagrody i wyróżnienia:

*W 2008 roku otrzymała dwie nagrody za pierwsze miejsca w mazowieckich konkursach plastycznych „W Dolinie Bugu” i „Mazowiecki pejzaż”                                                                     
*W 2012 roku wyróżnienie w VI wojewódzkim przeglądzie artystycznym w kategorii plastyka „Kulturomaniak”
w Mrozach                                                                                                              
*W 2014 roku zajęła drugie miejsce w konkursie plastycznym „Artystyczne podwórko
w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”                               
*W 2015 roku otrzymała drugą nagrodę w konkursie ”Paczka w kolorze sztuki” organizowanego przez firmę XBS group                                                                                           
*Wyróżnienie z Malarstwa i Rysunku przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2016)
*Stypendium Rektora przyznane dla najlepszych studentów za rok akademicki 2015/16 *Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego dla najlepszego studenta pierwszego roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie*Wyróżnienie z Tkaniny Artystycznej i Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2017)       

 

Kaja K 1

Kaja K 2

Kaja K 3

Kaja K 9

Kaja K 4

Kaja K5

Kaja K 6

Kaja K 7

Kaja K 8