REGULAMIN

Zbiory

 Księgozbiór biblioteki udostępniany jest bezpłatnie. Z jej zasobów może korzystać każdy zamledowany w Warszawie, a pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji. Kaucja pobierana jest także za wypożyczanie książek naukowych. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Biblioteka bielańska posiada 414 266 książek naukowych, popularnonaukowych i literatury pięknej uzupełnianych co miesiąc nowościami wydawniczymi. Zbiory udostępniane są w czytelniach i wypożyczane do domu. Biblioteka posiada także 7 704 pozycji tzw. zbiorów specjalnych - kaset magnetofonowych z nagraniami literatury pięknej oraz video z adaptacjami filmowymi lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci.

Prenumerujemy ok. 100 tytułów czasopism - dzienniki, tygodniki, miesięczniki, Dzienniki Ustaw, Monitory.