Czytelnia Naukowa nr II, ul. Romaszewskiego 19

Lex-Polonica

Czytelnia Naukowa udostępnia program komputerowy zawierający najważniejsze informacje prawne wraz z jednymi z najlepszych na rynku komentarzami oraz bogaty zbiór orzecznictwa.
Program daje także możliwość skorzystania ze wzorów pism i umów, śledzenia różnego rodzaju wskaźników czy dostęp do pełnych komentarzy w wersji elektronicznej. Korzystanie z programu Lex Polonica jest bezpłatne, po zdeponowaniu u dyżurującego bibliotekarza karty czytelnika, przy wskazanym stanowisku komputerowym.

 Czasopisma dostępne w Czytelni Naukowej :

 • BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM – 1947-2001
 • BIBLIOTEKARZ – od 1945
 • CHARAKTERY – od 2008 -
 • DEMOKRATYCZNY PRZEGLĄD PRAWNICZY – 1946-1951
 • DIALOG – od 1959
 • DZIEJE NAJNOWSZE – 1969-2006
 • DZIENNIK – rok bieżący i rok wstecz
 • DZIENNIK USTAW – 1918-2009 ; archiwalne oraz bieżące numery w programie LexPolonica
 • EKONOMISTA – od 1954
 • FINANCIAL TIME – rok bieżący i rok wstecz
 • GAZETA POLSKA – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • GAZETA PRAWNA – rok bieżący i rok wstecz
 • GAZETA WYBORCZA – rok bieżący i rok wstecz
 • GAZETA ŻOLIBORSKA – 1991-1997
 • GAZETA ŻOLIBORZA I BIELAN – od 2006 (pojedyncze numery)
 • GAZETY WOJENNE - nr 1 do 120 (brak niektórych numerów)
 • GONIEC ŻOLIBORSKI – 1989-1990
 • GOSPODARKA NARODOWA – 2000-2006
 • HARVARD BUSINESS REVIEW – od 2004
 • KINO – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • KONTEKSTY – 2012-2014
 • KRONIKA MAZOWIECKA – 2003-2011 (brak niektórych numerów)
 • KRONIKA WARSZAWY – od 1970-2011
 • KULTURA – 1963-1981
 • KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO – 1959-2006
 • KULTURALNA KARUZELA – od 2009 on line
 • KURIER WARSZAWSKI – od 2014
 • KUŹNICA – 1945-1950
 • KWARTALNIK HISTORYCZNY – 1956-1961
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY – 1959-2006
 • LITERATURA – 1983-1992
 • LITERATURA NA ŚWIECIE – od 1979
 • LOGISTYKA – od 2008
 • MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY – 1930-2010
 • MARKETING W PRAKTYCE – od 2008
 • MAZOWSZE : STUDIA REGIONALNE – 2009-2011 (pojedyncze numery)
 • MIESIĘCZNIK LITERACKI – 1967-1990
 • MONITOR EUROPEJSKI – 2004-2006
 • MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – 1995-2004
 • MONITOR POLSKI – 1952-2009 ; archiwalne oraz bieżące numery w programie LexPolonica
 • MÓWIĄ WIEKI – od 1958
 • NA BIELANACH – 1996-1998
 • NA BIELANACH I ŻOLIBORZU – tylko rok 1999
 • NASZ DZIENNIK – rok bieżący i rok wstecz
 • NASZA BIELAŃSKA – tylko rok 1995
 • NASZE BIELANY – od 1999
 • NATIONAL GEOGRAPHIC – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • NATIONAL GEOGRAPHIC – wersja anglojęzyczna) – 2007-2014 (brak niektórych numerów)
 • NEWSWEEK – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ – tylko rok 1998
 • NIERUCHOMOŚCI – od 2008
 • NOTICES – 2013, 2014
 • NOWA KULTURA – 1950-1963
 • NOWA SZKOŁA – 1945-2006
 • NOWE KSIĄŻKI – 1949-2006
 • NOWE PRAWO – 1952-1991
 • NOWINY LITERACKIE – 1947-1948
 • ODRA – od 1984
 • ODRODZENIE – 1944-1949
 • PAMIĘTNIK LITERACKI – 1946-1999 ; od 2008
 • PAŃSTWO I PRAWO – 1947-2006
 • PERSONEL – 1994-1999
 • PERSONEL I ZARZĄDZANIE – od 2000
 • PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE – 1988-1989
 • PO PROSTU – 1955-1957
 • POEZJA – 1967-1990
 • POLITYKA – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • POLITYKA POLSKA – 2015-2017
 • POLONIA CHRISTIANA – 2008-2011 (brak niektórych numerów)
 • POLONISTYKA – 1951-2006
 • POLSKA SZTUKA LUDOWA – nr 11-12 1949 ; 1951-2006
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – od 1991
 • PORADNIK JĘZYKOWY – od 1954
 • POZNAJ ŚWIAT – 1964-1966
 • PROBLEMY – 1945-1993
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY – od 1946
 • PRZEGLĄD FILOZOFICZNY – 1992-2006
 • PRZEGLĄD HISTORYCZNY – 1976-1980 ; 1985-1992
 • PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY – 1958-2006
 • PRZEGLĄD KULTURALNY – 1952-1963
 • PRZEGLĄD SĄDOWY – 1991-2006
 • PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY – 1946-1947 ; 1949 ; 1961-1969 ; 1971-1972 ; 1975-1976
 • PRZEKRÓJ – 2010-2013
 • PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY – 1946-2002
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA – 1959-2000
 • RATUSZ – 1992-1995
 • RES PUBLICA / NOVA RES PUBLICA – od 1987
 • ROCZNIK LITERACKI – 1934, 1937, 1955-1984
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY – 1947-1949 ; 1955-2009
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY – 1956-1974
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZ. STOŁECZNEGO WARSZAWSKIEGO – 1976-1993
 • ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ – 1987, 1994, 2003
 • ROCZNIK STRATEGICZNY – od 1997/98-2006/07
 • ROCZNIK WARSZAWSKI – 1960-1997 ; od 1998
 • RZECZPOSPOLITA – rok bieżący i rok wstecz
 • SPRAWY MIĘDZYNARODOWE – 1950-2006
 • SKARPA WARSZAWSKA – od 2014
 • STOLICA – 1946-1989, 2006- nr 4, 2007- nr 5-12, od 2008 (brak niektórych numerów)
 • STUDIA FILOZOFICZNE – 1957-1990
 • STUDIA PEDAGOGICZNE – 1954-1992/T. I-LIX
 • STUDIA PSYCHOLOGICZNE – 1956, 1957, 1960
 • STUDIA SOCJOLOGICZNE – 1961-2006
 • SZTUKA – 1977-1981 ; 1985-1989
 • TEATR – 1950-2006
 • TIME – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • TWÓRCZOŚĆ – od 1945
 • TYGODNIK POWSZECHNY – rok bieżący i 4 lata wstecz (brak niektórych numerów)
 • UWAŻAM RZE – od 2011 (pojedyncze numery) ; od 2012
 • WIEDZA I ŻYCIE – 1946-1966 ; od 1989
 • WIELCY MALARZE – nr 1-160
 • WIERCHY – 1924-1928 ; 1930-1932 ; 1934-1935 ; 1955 ; 1957-1961 ; 1963
 • WIĘŹ – 1963-1991 ; 2006
 • WPROST – rok bieżący i 4 lata wstecz
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ – 1999-2006
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – od 2008 – obecnie forma pdf
 • ZESZYTY LITERACKIE – od 2001
 • ZNAK – 1949-1983 (pojedyncze numery) ; 1990-2006
 • ŻYCIE GOSPODARCZE – 1949-1998
 • ŻYCIE LITERACKIE – 1954-1990
 • ŻYCIE OSIEDLI W.S.M. - 1948, 1957-1968, 1975-1976,
 • ŻYCIE SZKOŁY - 1999-2006

 

Ostatnia aktualizacja: 29-03-2018