Czytelnia Naukowa nr II, ul. Duracza 19

Lex-Polonica

Czytelnia Naukowa udostępnia program komputerowy zawierający najważniejsze informacje prawne wraz z jednymi z najlepszych na rynku komentarzami oraz bogaty zbiór orzecznictwa.
Program daje także możliwość skorzystania ze wzorów pism i umów, śledzenia różnego rodzaju wskaźników czy dostęp do pełnych komentarzy w wersji elektronicznej. Korzystanie z programu Lex Polonica jest bezpłatne, po zdeponowaniu u dyżurującego bibliotekarza karty czytelnika, przy wskazanym stanowisku komputerowym.

 Czasopisma dostępne w Czytelni Naukowej :

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM – 1947-2001

BIBLIOTEKARZ – od 1945

BLOOMBERG BUSINESSWEEK – 2012 nr 24 ; nr 6 2013-nr 25 2014

CHARAKTERY – od 2008 -

DEMOKRATYCZNY PRZEGLĄD PRAWNICZY – 1946-1951

DIALOG – od 1959

DZIEJE NAJNOWSZE – 1969-2006

DZIENNIK – rok bieżący i rok wstecz

DZIENNIK USTAW – 1918-2009 ; archiwalne oraz bieżące numery w programie LexPolonica

EKONOMISTA – od 1954

EUROMONEY –2000-2005 (pojedyncze numery)

FILM – 2006-2011 nr 3

FINANCIAL TIME – rok bieżący i rok wstecz

GAZETA POLSKA – rok bieżący i 4 lata wstecz

GAZETA PRAWNA – rok bieżący i rok wstecz

GAZETA WYBORCZA – rok bieżący i rok wstecz

GAZETA ŻOLIBORSKA – 1991-1997

GAZETA ŻOLIBORZA I BIELAN – od 2006 (pojedyncze numery)

GAZETY WOJENNE - nr 1 do 120 (brak niektórych numerów)

GONIEC ŻOLIBORSKI – 1989-1990

GOSPODARKA NARODOWA – 2000-2006

HARVARD BUSINESS REVIEW – od 2004

KINO – rok bieżący i 4 lata wstecz

KRONIKA MAZOWIECKA – 2003-2011 (brak niektórych numerów)

KRONIKA WARSZAWY – od 1970-2011

KULTURA – 1963-1981

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO – 1959-2006

KULTURALNA KARUZELA – od 2009

KURIER WARSZAWSKI – od 2014

KUŹNICA – 1945-1950

KWARTALNIK HISTORYCZNY – 1956-1961

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY – 1959-2006

LITERATURA – 1983-1992

LITERATURA NA ŚWIECIE – od 1979

LOGISTYKA – od 2008

MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY – 1930-2010

MARKETING W PRAKTYCE – od 2008

MAZOWSZE : STUDIA REGIONALNE – 2009-2011 (pojedyncze numery)

MIESIĘCZNIK LITERACKI – 1967-1990

MONITOR EUROPEJSKI – 2004-2006

MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – 1995-2004

MONITOR POLSKI – 1952-2009 ; archiwalne oraz bieżące numery w programie LexPolonica

MÓWIĄ WIEKI – od 1958

NA BIELANACH – 1996-1998

NA BIELANACH I ŻOLIBORZU – tylko rok 1999

NASZ DZIENNIK – rok bieżący i rok wstecz

NASZA BIELAŃSKA – tylko rok 1995

NASZE BIELANY – od 1999

NATIONAL GEOGRAPHIC – rok bieżący i 4 lata wstecz

NATIONAL GEOGRAPHIC – wersja anglojęzyczna) – 2007-2014 (brak niektórych numerów)

NEWSWEEK – rok bieżący i 4 lata wstecz

NIEBIESKA LINIA – 2008-2009 (pojedyncze numery)

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ – tylko rok 1998

NIERUCHOMOŚCI – od 2008

NOTES WYDAWNICZY – 2006-2009 (pojedyncze numery)

NOWA KULTURA – 1950-1963

NOWA SZKOŁA – 1945-2006

NOWE DROGI – 1947-1990

NOWE KSIĄŻKI – 1949-2006

NOWE PRAWO – 1952-1991

NOWINY LITERACKIE – 1947-1948

ODRA – od 1984

ODRODZENIE – 1944-1949

PAMIĘTNIK LITERACKI – 1946-1999 ; od 2008

PAŃSTWO I PRAWO – 1947-2006

PERSONEL – 1994-1999

PERSONEL I ZARZĄDZANIE – od 2000

PERSONEL PLUS – 2007-2008

PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE – 1988-1989

PO PROSTU – 1955-1957

POEZJA – 1967-1990

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES – tylko rok 1996

POLITYKA – rok bieżący i 4 lata wstecz

POLONIA CHRISTIANA – 2008-2011 (brak niektórych numerów)

POLONISTYKA – 1951-2006

POLSKA SZTUKA LUDOWA – nr 11-12 1949 ; 1951-2006

PORADNIK BIBLIOTEKARZA – od 1991

PORADNIK JĘZYKOWY – od 1954

POZNAJ ŚWIAT – 1964-1966

PROBLEMY – 1945-1993

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY – od 1946

PRZEGLĄD FILOZOFICZNY – 1992-2006

PRZEGLĄD HISTORYCZNY – 1976-1980 ; 1985-1992

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY – 1958-2006

PRZEGLĄD KULTURALNY – 1952-1963

PRZEGLĄD SĄDOWY – 1991-2006

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY – 1946-1947 ; 1949 ; 1961-1969 ; 1971-1972 ; 1975-1976

PRZEKRÓJ – 2010-2013

PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY – 1946-2002

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA – 1959-2000

PSYCHOTERAPIA – 2005-2006

RADIO – 1945-1950

RADIOAMATOR – 1952-1978

RADIOELEKTRONIK – 1979-2006

RATUSZ – 1992-1995

REMEDIUM – od 2008 (pojedyncze numery)

RES HUMANA – 1995-2001

RES PUBLICA / NOVA RES PUBLICA – od 1987  

ROCZNIK LITERACKI – 1934, 1937, 1955-1984

ROCZNIK STATYSTYCZNY – 1947-1949 ; 1955-2009

ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY – 1956-1974

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZ. STOŁECZNEGO WARSZAWSKIEGO – 1976-1993

ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ – 1987, 1994, 2003

ROCZNIK STRATEGICZNY – od 1997/98-2006/07

ROCZNIK WARSZAWSKI – 1960-1997 ; od 1998

RZECZPOSPOLITA – rok bieżący i rok wstecz

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE – 1950-2006

SKARPA WARSZAWSKA – od 2014

STOLICA – 1946-1989, 2006- nr 4, 2007- nr 5-12, od 2008 (brak niektórych numerów)

STUDIA FILOZOFICZNE – 1957-1990

STUDIA PEDAGOGICZNE – 1954-1992/T. I-LIX

STUDIA PSYCHOLOGICZNE – 1956, 1957, 1960

STUDIA SOCJOLOGICZNE – 1961-2006

SZTUKA – 1977-1981 ; 1985-1989

TEATR – 1950-2006

TIME – rok bieżący i 4 lata wstecz

TWÓRCZOŚĆ – od 1945

TYGODNIK POWSZECHNY – rok bieżący i 4 lata wstecz (brak niektórych numerów)

UWAŻAM RZE – od 2011 (pojedyncze numery) ; od 2012

WIADOMOŚCI LITERACKIE - 1925

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE – od 2002  

WIEDZA I ŻYCIE – 1946-1966 ; od 1989

WIELCY MALARZE – nr 1-160

WIERCHY – 1924-1928 ; 1930-1932 ; 1934-1935 ; 1955 ; 1957-1961 ; 1963

WIĘŹ – 1963-1991 ; 2006

WPROST – rok bieżący i 4 lata wstecz

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ – 1999-2006

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – od 2008

ZESZYTY LITERACKIE – od 2001  

ZNAK – 1949-1983 (pojedyncze numery) ; 1990-2006

ŻYCIE GOSPODARCZE – 1949-1998

ŻYCIE LITERACKIE – 1954-1990

ŻYCIE OSIEDLI W.S.M. - 1948, 1957-1968, 1975-1976,

ŻYCIE SZKOŁY - 1999-2006

 

 Ostatnia aktualizacja: 11-02-2015