KinoB

KINO B - to projekt, który jest realizowany z myślą o edukacji filmowej widzów. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi (krytykami filmowymi, filmoznawcami, reżyserami, aktorami, scenarzystami), upowszechnianie kultury filmowej, a w szczególności rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych. KINO B to szereg działań edukacyjnych, adresowanych do młodej widowni oraz umożliwianie dostępu do światowego, ambitnego kina osobom starszym i niepełnosprawnym.

Kino B

 wichlacz 04

blecka-kolska plakatA3 new 1 

budnik plakatA3 kopia

 gruszka plakatA3 curie

sadowska olakatA3

debska rezyserki

zajaczkowska plakatA3

smoczynska rezyserki

fraszynska internet

Blaszczyk PLAKATa3

Stenka plakatA3 krzywe-1